Meer informatie

Bij ons kan u voor het volgende terecht:

 

Installaties nieuwbouw & renovaties

 • Sanitaire installaties (aan – en afvoerleidingen, wc’s, kranen, douches, etc.)
 • Centrale verwarming (leidingen, radiatoren, etc.)
 • Vloerverwarming
 • Verluchting met en zonder warmte recuperatie

Onderhoud & herstellingen

 • Onderhoud gas en mazout ketels
 • Herstellingsdienst sanitair en centrale verwarming

Vervanging CV ketels & boilers

Tarieven

Onderhoud gasketel

120 EUR excl btw en wisselstukken

Onderhoud mazoutketel

140 EUR excl btw en wisselstukken

Standaard uurloon

48 EUR excl btw

Algemene verkoopsvoorwaarden

Bekijk
 • Het factuurbedrag dient te worden betaald uiterlijk de 15de dag na de factuurdatum.
 • Op de facturen die niet betaald zijn op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder in gebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1 % per verloren of begonnen maand.
 • Wanneer de koper op de vervaldag de factuur niet helemaal heeft betaald, zal hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 15 % van het nog verschuldigd bedrag, en dit zonder enige ingebrekestelling maar door het louter feit van de wanbetaling op de vervaldag. De forfaitaire schadevergoeding zal steeds minimum 250,00 € bedragen. Laattijdige betaling van 1 factuur maakt dat andere openstaande, niet-vervallen facturen ook onmiddellijk opeisbaar worden.
 • Tot de datum van volledige betaling van de factuur blijven de geleverde goederen eigendom van onze firma. Het risico gaat evenwel reeds over bij de levering.
 • Om geldig te zijn dienen klachten ingediend te worden bij aangetekend schrijven binnen 3 dagen na uitvoering van de prestatie of ontvangst van de goederen.
 • De Rechtbank van koophandel van de vestiging van de maatschappelijke zetel is alleen bevoegd in geval van betwisting. Enkel het Belgische recht is van toepassing.
 • Enkel onze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van die van de klant of leverancier, van toepassing.